Kungen i möte med miljömålsberedningen

Fredagen den 15 april gav Kungen företräde för Anders Wijkman, ordförande för miljömålsberedningen.

Miljömålsberedningen inrättades 1 juli 2010 för att nå bred politisk samsyn kring miljöfrågorna. Beredningen är parlamentariskt sammansatt med ett antal riksdagsledamöter från både regerings- och oppositionspartierna.

Under mötet berättade Anders Wijkman om den strategi kring klimatmål för Sveriges minskning av utsläpp av växthusgaser till år 2050, som beredningen arbetar med.