Högtidliga audienser på Kungliga slottet

Onsdagen den 13 januari tog Kungen emot tre nyutnämnda utländska ambassadörer på Kungliga slottet vid högtidliga audienser.

De nyutnämnda ambassadörerna är Uruguays ambassadör Santiago Wins, Bahamas ambassadör Eldred Edison Bethel och Nigers ambassadör Amadou Tcheko.

Vid ceremonin lämnar ambassadörerna sina kreditivbrev, ett dokument från respektive statschef till Kungen, som efter överlämnandet ger dem formell rätt att verka i Sverige.

De högtidliga audienserna följer en gammal ceremoni. Ambassadören hämtas i en av Hovstallets vagnar på Utrikesdepartementet och körs till Kungliga slottet. Under cirka femton minuter för Kungen och ambassadören ett enskilt samtal.

Ambassadören hämtas upp på Utrikesdepartementet vid Gustaf Adolfs torg av en paradkupé och körs till Kungliga slottet. Foto: Kungahuset.se