Högtidliga audienser på Kungliga slottet

Tisdagen den 15 mars tog Kungen emot fyra nyutnämnda utländska ambassadörer på Kungliga slottet vid högtidliga audienser.

De nyutnämnda ambassadörerna är Indonesiens ambassadör Bagas Hapsoro, Irans ambassadör Abdolrasool Mohajer Hejazi, Schweiz ambassadör Christian Schoenenberger och USA:s ambassadör Azita Raji.

Vid ceremonin lämnar ambassadörerna sina kreditivbrev, ett dokument från respektive statschef till Kungen, som efter överlämnandet ger dem formell rätt att verka i Sverige.

De högtidliga audienserna följer en gammal ceremoni. Ambassadören hämtas i en av Hovstallets vagnar på Utrikesdepartementet och körs till Kungliga slottet. Under cirka femton minuter för Kungen och ambassadören ett enskilt samtal.

Irans ambassadör Abdolrasool Mohajer Hejazi färdas uppför Slottsbacken i en av Hovstallets vagnar. Foto: Kungahuset.se

Irans ambassadör Abdolrasool Mohajer Hejazi färdas uppför Slottsbacken i en av Hovstallets vagnar. Foto: Kungahuset.se

USA:s ambassadör Azita Raji tas emot av UD:s introduktör Bertil Roth. Foto Kungahuset.se

USA:s ambassadör Azita Raji tas emot av UD:s introduktör Bertil Roth. Foto Kungahuset.se

Indonesiens ambassadör Bagas Hapsoro med följe på Inre borggården, Kungliga slottet. Foto: Kungahuset.se

Indonesiens ambassadör Bagas Hapsoro med följe på Inre borggården, Kungliga slottet. Foto: Kungahuset.se