Förberedelser inför statsbesöket från Chile

Måndagen den 9 maj mötte Kungaparet och Kronprinsessparet experter från UD för att få fördjupad kunskap om Chile inför statsbesöket.

Chiles president Michelle Bachelet avlägger statsbesök i Sverige 10–12 maj på inbjudan av Kungen. Inför statsbesöket informerade Utrikesdepartementet Kungaparet om aktuella frågor i Chile.

Detta är det första inkommande statsbesöket från Chile till Sverige.

Informationsmöten med UD hålls alltid inför ett statsbesök.