Drottningen vid Mentor Sveriges årsstämma

Måndagen den 16 maj deltog Drottningen i Mentor Sveriges styrelsemöte med efterföljande årsstämma på Kungliga slottet. Drottningen grundade Mentor 1994 och är organisationens hedersordförande.

Till årets stämma var svenska företag och ungdomar inbjudna för att diskutera frågor som; var behövs vi vuxna? Hur kan de som sitter på makt och medel bidra? Och vilken roll spelar svenskt näringsliv i integrationen?

Drottningen tillsammans med de ungdomar som deltog i årets stämma. Foto: Pernilla P

Om Mentor

Drottningen grundade Mentorlänk till annan webbplats 1994 och är organisationens hedersordförande.

Mentor Sverige är en ideell organisation för ungdomar i åldern 13–17 år. Genom mentorskap och vuxen närvaro bidrar organisationen till att stärka ungas självkänsla och därmed viljan att göra positiva val och säga nej till våld och droger.

Organisationen samarbetar med föräldrar, kommuner, skolor och företag.

Mentor Internationallänk till annan webbplats är den internationella paraplyorganisation som Mentor Sverigelänk till annan webbplats ingår i och samverkar med. Organisationen finns i Mellanöstern, USA, Sydamerika, Storbritannien, Tyskland och Baltikum, och genomför också projekt i 70 länder genom olika fältorganisationer.

Sedan starten 1994 har Mentor nått över 2,5 miljoner barn och ungdomar.