Drottningen vid Maria Ungdoms 50-årsjubileum

Torsdagen den 15 september deltog Drottningen i ett seminarium med anledning av Maria Ungdoms 50-årsjubileum.

Maria Ungdom är en del av Beroendecentrum Stockholm och Stockholms läns landsting och är specialister på att hjälpa ungdomar som har problem med alkohol eller andra droger

Drottningen inledningstalade och sa:

”Synen på alkohol och narkotika, liksom på beroendevårdens form och innehåll, har alltid avspeglat rådande strukturer och uppfattningar i samhället. Maria Ungdom har alltid erbjudit hjälp utifrån ungdomarnas egna behov och förutsättningar. [ ... ] Det är i svårigheterna som möjligheterna finns. Utan de fantastiska och engagerade medarbetarna inom Maria Ungdom hade inte verksamheten varit möjlig. Ungdomarna är vår framtid. Vi måste alla göra vad vi kan för att ge dem hopp och framtidstro. Låt oss tillsammans fortsätta detta viktiga arbete!”

Läs talet i sin helhet.

Därefter gavs fyra föredrag: professor Kent W. Nilsson om ”Beroendeutveckling – vad händer i hjärnan?”, med. dr Sara Lindholm behandlade ”Drogers effekter på hjärnan”, med. dr Eva Serlachius lyfte ”Ökad tillgänglighet till behandling – hur når vi fler barn och ungdomar?” och professor Olof Beck talade kring ”Några glimtar och framtidsutsikter om nya droger och drogtester”.

Jubileet uppmärksammades med ett seminarium på Landstingshuset i Stockholm där Drottningen talade och forskare inom området ungdomar och skadligt bruk av alkohol och andra droger delade med sig av sina erfarenheter och insikter. Foto: Yanan Li/SLL

Om Maria Ungdom

Maria Ungdomlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har hjälpt ungdomar med deras problem med alkohol och andra droger och deras psykiska ohälsa i 50 år. Det framgångsrika arbetssättet har inspirerat kommuner i länet att starta flera så kallade Mini-Marior. Även de nya satsningarna på att nå unga vuxna upp till 25 år har startats med framgång.