Drottningen och Prinsessan Sofia i möte med barnrättsorganisationer

Måndagen den 21 mars bjöd Drottningen in barnrättsorganisationer till Kungliga slottet för att diskutera insatser för att hjälpa nyanlända barn och ungdomar. Drottningen är initiativtagare till mötet där även Prinsessan Sofia deltog.

Drottningen som tagit initiativet till mötet hälsade alla välkomna till Kungliga slottet för att diskutera samarbete. Inbjudna var representanter från: Barnombudsmannenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, BRISlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Care about the Childrenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Ecpatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Mentor Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Plan International Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Rädda Barnenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Scouternalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, SOS Barnbyarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, UNICEFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och World Childhood Foundationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Moderator under förmiddagen var Tove Kjellander, Lyssna.nu.

Inledningsvis presenterade Barnombudsmannen och organisationerna det arbete som görs i dag med fokus på Sverige. Tillsammans arbetar de med informationsspridning, utbildning och aktiviteter till barn, föräldrar, professionella och myndigheter.

Därefter hölls en workshop där deltagarna i grupper diskuterade vad som görs i dag och vad som behöver utvecklas. Vid en summering av samtalen framkom att det finns en tydlig vilja till samverkan mellan organisationer, myndigheter och civilsamhället. Att erfarenheter och kunskaper behöver förmedlas och hur viktigt det är att lyssna till barnen.

Mötet hölls i Lovisa Ulrikas matsal på Kungliga slottet. Foto: Kungahuset.se

I samband med FN:s Barnkonventions 20-årsjubileum 2009 tog Drottningen initiativet och samlade Barnombudsmannen (BO) och de stora barnrättsorganisationerna  för att gemensamt uppmärksamma barnens rättigheter. Det var första gången alla de stora barnrättsorganisationerna samarbetade runt en fråga. Drottningen har nu samlat samma organisationer till en workshop för att lyfta det pågående arbetet, utbyta erfarenheter och blicka framåt för att se möjliga samarbeten i arbetet med att hjälpa nyanlända barn och ungdomar.