Ungt ledarskap på Kungliga slottet - live

Torsdagen den 23 april hålls Ungt ledarskap på Kungliga slottet i Stockholm. Följ Scouternas live-rapportering under dagen på www.kungahuset.se

Ungt ledarskap

Stiftelsen Ungt Ledarskap var en gåva till Kungen på 60-årsdagen, på initiativ av Scouterna. Stiftelsen verkar för att lyfta unga ledare med ett gott värdebaserat ledarskap. Stiftelsens bygger på scoutrörelsens värderingar och har mod, omtanke och handlingskraft som centrala värdeord för ett gott värdebaserat ledarskap