Styrelsemöte i Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond

Onsdagen den 1 april hade styrelsen för Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö sammanträde. Kungen är ordförande i stiftelsen.

Stiftelsens ändamål är att ”främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald”.

Läs mer om stiftelsen.