Prins Daniel vid Kungliga Patriotiska Sällskapets årshögtid

Torsdagen den 23 april delade Prins Daniel ut Kungliga Patriotiska Sällskapets Näringslivsmedalj under en ceremoni på Riddarhuset i Stockholm.

Ceremonin inleddes med årsmötesförhandlingar och därefter delade Prins Daniel ut Näringslivsmedaljen. Varje år tilldelas medaljen ett tiotal personer, som med ägarinflytande skapat och utvecklat företag – och därmed arbetat för ett bättre Sverige. Årets medaljörer var:

  • Rune Andersson, Mellby Gård AB, industrikonglomerat, Malm
  • Ida Backlund, Rapuntzel, försäljning löshår, Umeå
  • Annica o Marie Eklund, Bolon AB, tillverkning vävda golvbeläggningar, Ulriceham
  • Anders Källsson, Erik Thun AB, sjöfart, flyg och livsmedel, Lidköping
  • Gunilla von Platen, Xzakt Kundrelation AB, kundrelationstjänster, Stockholm
  • Leif Ryd, Ryds Glas Sverige AB, bilglas- och planglaskedja, Kristianstad
  • Bengt Åkesson o Kristina Levinsson, Kiviks Musteri AB, fruktdryckstillverkning, Kivik

F.v. generaldirektör Marie Hafström högtidstalade och musikunderhållningen framfördes av Lilla Akademien.

Om Kungl. Patriotiska Sällskapet

Kungl. Patriotiska Sällskapet startades 1766 i syfte att utveckla svenskt näringsliv, dvs jordbruket. 1772 blev Sällskapet kungligt då Gustav III skrev under stadfästelsebrevet. 1813 skapade Karl XIV Johan Lantbruksakademien med i princip samma ledamöter, varvid bidrag och medaljer var det som blev kvar i Sällskapet. Bidragen går till att sprida forskning, via tryck, seminarier eller utställning. En mindre del går till sociala ändamål.

Läs mer om Kungl. Patriotiska Sällskapetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster