Prins Daniel i Östersund med Prins Daniels Fellowship

Torsdagen den 21 maj besökte Prins Daniel, tillsammans med Prins Daniels Fellowship och entreprenörskapsprogram, Jämtlands Gymnasium Wargentin och Mittuniversitetet i Östersund.

Under besöket i Jämtland talade Prinsen, tillsammans med bland andra entreprenörerna Filip Tysander från Wellington och Sofie Stenmark från  Yollibox, om erfarenheter av företagande.

Efter att entreprenörerna och Prins Daniel hållit föredrag  på bjöds eleverna in till rundabordssamtal. De delades in i grupper med var sin entreprenör och Prinsen besökte alla  grupperna. Samtliga deltagande elever på Jämtlands Gymnasium Wargentin hade under årskurs två drivit UF-företag på skolan.

Om Prins Daniels Fellowship

Prins Daniels Fellowship och entreprenörskapsprogram syftar till att inspirera unga människor att bli entreprenörer och att stötta ett antal företag genom mentorskap. Projektet är ett långsiktigt samarbete mellan Prins Daniel och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). länk till annan webbplatsProjektet lanserades i januari 2013.

Prins Daniels Fellowship har samlat en grupp framgångsrika entreprenörer och företagsledare i ett expertråd som besöker gymnasieskolor, universitet och högskolor i Sverige för att inspirera unga människor och berätta om sina erfarenheter som entreprenörer. Läs mer om Prins Daniels Fellowship. länk till annan webbplats

IVA

IVA bildades 1919 och är Sveriges näst yngsta akademi. 1916 diskuterades i riksdagen behovet av ett statligt forskningsinstitut med fokus på bränsle- och kraftfrågor. Uppdraget breddades dock snabbt till att omfatta all teknisk-vetenskaplig forskning och 1919 hade Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien sitt första möte i lokalerna på Grev Turegatan i Stockholm.