Prins Daniel besökte Vinnova

Måndagen den 4 maj besökte Prins Daniel Vinnova, som är Sveriges innovationsmyndighet.

Under besöket hade Prinsen möte med ledningsgruppen, under ledning av generaldirektör Charlotte Brogren. Prinsen fick också information om Vinnovas aktuella projekt av respektive projektledare.

Vinnova

Vinnovas uppgift är att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning. Varje år investerar man ca 2,7 miljarder kronor i olika insatser.

Vinnovalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en statlig styrelsemyndighet under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Man är också regeringens expertmyndighet inom det innovationspolitiska området.