Prins Carl Philip i möte med Kungl.Örlogsmannasällskapet

Torsdagen den 12 mars gav Prins Carl Philip företräde för örlogskapten Evelina Hedskog, överste Peder Ohlsson och ordförande Michael Zell, från Kungl. Örlogsmannasällskapet. Prinsen är förste hedersledamot sedan 2011.

Kungl. Örlogsmannasällskapets syfte är att följa och aktivt verka för utvecklingen av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet.

Kungl. Örlogsmannasällskapet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en kunglig akademi som sjösattes den 15 november 1771. Akademien verkar för utvecklingen av vetenskaper som har betydelse för frihet, fred och säkerhet samt Sveriges förmåga att hävda sin rätt när dess intressen är hotade. Akademien ska vara opinionsbildare och dokumentera utvecklingen inom sitt kompetensområde för framtida generationer.

Örlog
Ordet örlog är av germanskt och fornnordiskt ursprung med betydelsen öde eller olycksöde. Det kom senare att betyda krig och och då främst krig till sjöss. På nederländska är ordet ingalunda förändrat då ordet "oorlog" fortfarande betyder krig.