Kungen vid scoutkår i Tensta med BP Fellows

Måndagen den 13 april deltog Kungen i årsmötet för den svenska grenen av Baden-Powell Fellowship. I samband med mötet besöktes en nystartad scoutkår i Tensta.

Eftermiddagen började med ett besök vid den nystartade scoutkåren Universum i Tensta. Scouterna arbetar för att fler barn och unga ska få uppleva scouting. Ett sätt i detta arbete är att satsa på nystartsverksamhet, alltså att starta scoutkårer i områden där scouterna i dag inte är så starka och synliga. Syftet är ökad mångfald och integration, att ge fler barn och unga en möjlighet till meningsfull och utvecklande fritidsverksamhet.

Efter besöket i Tensta hölls Baden-Powell Fellowships årsmöte i Lovisa Ulrikas matsal på Kungliga slottet. Kungen som är hedersordförande i Scouterna hälsade välkommen och öppnade mötet där bland annat en uppdatering av det gångna årets händelser gavs och nya medlemmar välkomnades.

Kungen inleder mötet. Foto: Jenny Leyman

Kungen inleder mötet. Foto: Jenny Leyman

Baden-Powell Fellowship

Baden-Powell Fellowship består av drygt 2.200 personer som donerat pengar till scoutrörelsen genom World Scout Foundation, där Kungen är hedersordförande. De insamlade pengarna går till att utveckla scoutrörelsen i olika delar av världen. Den svenska grenen av Baden-Powell Fellowship består av 140 personer.

Robert Baden-Powell (1857–1941) är scoutrörelsens grundare.