Kungen på scoutresa i Malaysia och Filippinerna

Torsdagen den 19 till och med lördagen den 21 november deltog Kungen i en scoutresa till Malaysia och Filippinerna tillsammans med World Scout Foundation.

Resan inleddes i Malaysias huvudstad Kuala Lumpur. Kungen besökte scouternas världshögkvarter  World scout Bureau där styrelsemöten och seminarium hölls. Under föredragningarna diskuterades bland annat hur scouterna har hjälpt till i den ansträngda flyktingsituationen i olika länder.

Kungen välkomnas till World scout Bureau i Kuala Lumpur. Foto: World Scout Foundation

Under lördagen var Kungen i staden Tacloban, Fillipinerna. Staden drabbades hårt av tyfonen Haiyan den 8 november 2013. I januari 2014 besökte Kungen staden tillsammans med World Scout Foundation för att ta del av de samhällsinsatser som scouterna gjort i samband med räddningsarbetet och återuppbyggnaden av staden.

Det finns över 60.000 scouter i regionen som hjälper till att förbättra situationen för många drabbade medmänniskor.

Kungen har engagerat sig i återuppbyggandet av ett nytt scouthus, det gamla förstördes av flodvågen. Kungen fick under lördagen bevittna att husbygget nu kommit en bra bit på väg. Det beräknas stå klart i februari nästa år. Foto: Kungahuset.se

Kungen är hedersordförande i World Scout Foundation.länk till annan webbplats