Kungen överlämnade fana till Markstridsskolan

Lördagen den 19 september överlämnade Kungen en ny fana till Markstridsskolan i Skövde.

Kungen höll tal vid ceremonin och framhöll Markstridsskolans unika  utbildningssystem och hur det hjälper stridsövningarna att framstå som mer realistiska.

Fanöverlämningen avslutades med att Kungen traditionsenligt sa:
”Jag kommer nu att tilldela Markstridsskolan den fastställda fanan. Ni ska i alla skiften ära och hedra den.”

Efter ceremonin var Kungen hedersgäst då försvarsmakten öppnade grindarna för allmänheten som fick ta del av en parad med stridsfordon samt en flyguppvisning.

Fälttecken  

Försvarsmaktens förband tilldelas nytt fälttecken när de t.ex. har ny- eller omorganiserats eller när det gamla fälttecknet blivit utslitet. Fälttecken är samlingsbenämningen på fanor, standar, dragonfanor, tretungad svensk fana och tretungad svensk flagga (inom flottan benämns tretungad svensk fana för flagga) samt kommandoflaggor/kommandotecken. Fälttecknets uppgift var från början att visa var ett visst förband befann sig under strid.