Kungen överlämnade fälttecken till Särskilda Operationsgruppen

Torsdagen den 29 januari överlämnade Kungen Särskilda Operationsgruppens (SOG) fälttecken till förbandet.

Under fanöverlämningsceremonin höll Kungen tal och sa bland annat: ”Ni representerar en viktig specialkompetens inom försvaret.”

Läs Kungens tal.

Efter ceremonin besökte Kungen förbandet och informerades om dess verksamhet.

Fälttecken  

Försvarsmaktens förband tilldelas nytt fälttecken när de t ex har ny- eller omorganiserats eller när det gamla fälttecknet blivit utslitet. Fälttecken är samlingsbenämningen på fanor, standar, dragonfanor, tretungad svensk fana och tretungad svensk flagga (inom flottan benämns tretungad svensk fana för flagga) samt kommandoflaggor/kommandotecken. Fälttecknets uppgift var från början att visa var ett visst förband befann sig under strid.