Kungen och Kronprinsessan vid WWF:s årsmöte

Torsdagen 21 maj deltog Kungen och Kronprinsessan i Världsnaturfonden WWF:s årsmöte som hölls på Ulriksdals slott. I samband med mötet högtidlighölls Kungliga nationalstadsparkens 20-årsjubileum.

Dagen inleddes med årsmötet där temat var Världsnaturfonden WWF:s strategier för 2016–2020. Kungen är hedersordförande i WWF:s förtroenderåd.

Efter en gemensam lunch på Ulriksdals slott högtidlighölls nationalstadsparkens 20-årsjubileum genom en ceremoni där landshövding Chris Heister och nationalstadsparkskännaren Henrik Waldenström höll tal. Kungen delade ut WWF:s Jihdepris till Förbundet för Ekoparkens ordförande Richard Murray.

Förbundet för Ekoparken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. bildades 1992 för att motverka det stora exploateringshot som fanns och fortfarande finns mot områdets natur- och kulturvärden.

Kungliga nationalstadsparkens 20-årsjubileum uppmärksammades under en ceremoni. Foto: David Sica/Stella Pictures

Kungliga nationalstadsparkens 20-årsjubileum uppmärksammades under en ceremoni. Foto: David Sica/Stella Pictures

Kungliga nationalstadsparken

Kungen invigde Nationalstadsparken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 1995. Genom en ny bestämmelse i miljöbalken 1995 fick området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården ett alldeles särskilt skydd – och världens första nationalstadspark var född. WWF, Förbundet för Ekoparken och många miljövänner hade dessförinnan arbetat för att parken skulle skyddas.

Ulriksdals slottspark är en del av Kungliga nationalstadsparken. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Ulriksdals slottspark är en del av Kungliga nationalstadsparken. Foto: Fredrik Sandberg/TT