Kungen och Kronprinsessan tog emot justitie- och migrationsministern

Tisdagen den 17 november gav Kungen och Kronprinsessan företräde för justitie- och migrationsminister Morgan Johansson på Kungliga slottet.

Enligt 1974 års regeringsform har statsministern ansvar för att hålla statschefen underrättad om rikets angelägenheter. Formellt är det Kungen som sammankallar regeringen till konselj, men beslutet fattas i samråd med statsministern. Varje år hålls 3 till 4 informationskonseljer. Kungen leder konseljen där även Kronprinsessan deltar.

Utöver informationskonseljerna träffar Kungen statsråd för att få föredragningar inom aktuella områden.