Kungen och Kronprinsessan deltog i seminarium om vattenövervakning

Måndagen den 11 maj deltog Kungen och Kronprinsessan i Sveriges lantbruksuniversitets jubileumsseminarium ”Sötvattenövervakning 50 år” i Uppsala. 

Sötvattenövervakningen i Sverige började med den stora Mälarundersökningen 1965.

Bakgrunden var de ökande övergödningsproblemen med kraftiga algblomningar. Mätningarna utökades, gjordes permanenta och kunde användas för att visa på positiva effekter på miljön av åtgärderna. Detta uppmärksammas nu genom ett heldagsseminarium där goda exempel från 50-års miljöövervaknings lyfts fram.

Bland talarna under dagen märks bland andra professor Chris Evans som är den tjugonde innehavaren av ”Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap”. 

Läs mer om dagen på SLU:s hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster