Kungen höll avskedsaudiens för Kuwaits ambassadör

Tisdagen den 8 september hölls en avskedsaudiens på Kungliga slottet för Kuwaits ambassadör Ali I. Alnikhailan.

På samma sätt som ambassadören tas emot av Kungen vid en högtidlig audiens när han eller hon tillträder sin tjänst i Sverige sker ett liknande, om än något mindre formellt, möte när ambassadören reser hem igen.