Kungen höll avskedsaudienser

Torsdagen den 11 juni hölls avskedsaudienser på Kungliga slottet för ambassadörerna Kirsten Malling Biering från Danmark, Gunnar Gunnarsson från Island, Mandisa Dona Marasha från Sydafrika samt Ibrahim Alibrahim från Saudiarabien.

På samma sätt som ambassadören tas emot vid en högtidlig audiens av Kungen när han eller hon tillträder sin tjänst i Sverige sker ett liknande, om än något mindre formellt, möte när ambassadören reser hem igen.

Läs mer om högtidliga audienser.länk till annan webbplats