Kungen delade ut stipendier från Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö

Torsdagen den 7 maj delade Kungen ut stipendier från Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö till 14 forskare.

Stipendiaterna mottog sina stipendier av Kungen i Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet.

Kungen tillsammans med årets stipendiater. Foto: Clas Göran Carlsson

Kungen tillsammans med årets stipendiater. Foto: Clas Göran Carlsson

Efter stipendieutdelningen föreläste professor Walker Smith, innehavare av Konung Carl Gustafs gästprofessur i miljövetenskap. Professuren går varje år till en framstående utländsk forskare som kan bidra till förnyelse av svensk miljövetenskap. För 2014/15 utsågs två innehavare; professor Raymond Pierrehumbert och professor Walker Smith.

Läs mer om stipendiaterna.

Läs mer om H.M. Konungens 50-årsfond.