Kungen delade ut medaljer

Fredagen den 30 januari delade Kungen ut H.M. Konungens medalj och Litteris et Artibus vid en ceremoni i Lovisa Ulrikas matsal på Kungliga slottet.

H.M. Konungens medalj instiftades runt 1814 och finns i flera storlekar. Den tilldelas svenska och utländska medborgare för särskilda förtjänster.

Litteris et Artibus instiftades 1853 av kronprins Carl (XV). Litteris et Artibus är latin och betyder vetenskap och konst. Medaljen utdelas för framstående konstnärliga insatser inom främst musik, scenisk framställning och litteratur.

H.M. KONUNGENS MEDALJ

12:e storleken i Serafimerordens band

Ställföreträdande koncernchef Ingrid Bonde
För framstående insatser inom svenskt näringsliv och förvaltning.

Direktör Sven Philip Sörensen             
För förtjänstfulla insatser för svensk kultur och som filantrop.

Konsthistoriker Birgit Rausing              
För framstående insatser för svensk kultur.

Kommunstyrelseordförande Elizabeth Salomonsson
För betydande insatser som kommunpolitiker.

Direktör Cristina Stenbeck                    
För framstående insatser inom svenskt näringsliv.

Direktör Hans Stråberg   
För betydande insatser inom svenskt näringsliv.

Landshövding Sven-Erik Österberg     
För framstående och mångårig politikergärning.

H.M. Konungens medalj tilldelades Cristina Stenbeck, för framstående insatser inom svenskt näringsliv, konsthistoriker Birgit Rausing, för framstående insatser för svensk kultur, och Lena Biörck Kaplan, för framstående insatser för främjande av Sverige i Amerika. Foto: Kungahuset.se

H.M. Konungens medalj tilldelades Cristina Stenbeck, för framstående insatser inom svenskt näringsliv, konsthistoriker Birgit Rausing, för framstående insatser för svensk kultur, och Lena Biörck Kaplan, för framstående insatser för främjande av Sverige i Amerika. Foto: Kungahuset.se

12:e storleken i högblått band

Fru Lena Biörck Kaplan   
För framstående insatser för främjande av Sverige i Amerika.

Professor Gösta Gahrton  
För förtjänstfulla insatser för medicinsk forskning.

Direktör Martin Gren      
För betydande insatser inom svenskt näringsliv.

Generalkonsul Olof Sjöström                
För förtjänstfulla insatser i samband med uppmärksammandet av att 250 år förflutit sedan Jean Baptiste Bernadottes födelse.


8:e storleken i Serafimerordens band

Professor Birgitta Bremer
För framstående insatser som botanist och som föreståndare för Bergianska trädgården.

Regissör Ronny Danielsson                   
För betydande insatser som regissör.

Körledare, professor Anders Eby           
För framstående insatser som körledare.

Professor Bo Lindberg     
För förtjänstfulla insatser som lärdomshistoriker.

Professor Birgitta Svensson                   
För framstående insatser inom svenskt universitets- och akademiliv.

H.M. Konungens medalj tilldelades Hans Gedda, för förtjänstfulla insatser som fotograf.  Foto: Kungahuset.se

H.M. Konungens medalj tilldelades Hans Gedda, för förtjänstfulla insatser som fotograf. Foto: Kungahuset.se

8:e storleken i högblått band

Författare m.m. Britt Dahlström            
För värdefulla insatser som författare.

Fotograf Hans Gedda       
För förtjänstfulla insatser som fotograf.

Direktör Anastasia Georgiadou             
För betydande insatser för svenskt näringsliv.

Leg. optiker John J. Godoy                    
För förtjänstfulla insatser inom internationellt biståndsarbete.

Direktör Sofie Gunolf      
För värdefulla insatser inom svenskt näringsliv.

Kompositören Tommie Haglund         
För betydande insatser inom svenskt musikliv.

Tekn.lic. Camilla Modéer
För förtjänstfulla insatser till stöd för svensk forskning.

Direktör Bengt Swegmark
För betydande insatser inom svenskt samhälls- och kulturliv.

Fru Berit Swegmark         
För betydande insatser inom svenskt samhälls- och kulturliv.

Regissör och teaterchef Linus Tunström                  
För förtjänstfulla insatser som regissör och teaterchef.

Rigmor Gustafsson tilldelades Litteris et artibus, för framstående konstnärliga insatser som musiker. Foto: Kungahuset.se

Rigmor Gustafsson tilldelades Litteris et artibus, för framstående konstnärliga insatser som musiker. Foto: Kungahuset.se

Medaljen Litteris et artibus

Musiker Rigmor Gustafsson                 
För framstående konstnärliga insatser som musiker.

Skådespelare Livia Millhagen                
För framstående konstnärliga insatser som skådespelare.

Skådespelare Ann Petrén 
För framstående konstnärliga insatser som skådespelare.