Kungen besökte Blasieholmen

Fredagen den 8 maj besökte Kungen Blasieholmsudden i Stockholm för att få information om det planerade Nobel Center och om renoveringen av Nationalmuseum.

Kungen gjorde en rundvandring på Blasieholmsudden tillsammans med Anna-Karin Ericson, som är chef för Stadsmuseets kulturmiljöenhet och kontaktperson för remisser bland annat inom stadsbyggnad.

Kungen fick en arkitekt- och kulturhistorisk presentation av Blasieholmen samt information om status på det planerade Nobel Center och hur renoveringen av Nationalmuseum fortskrider.

 Det utvändiga markarbetet kring Nationalmuseum pågår. När berget är frilagt kommer det att sprängas ur till rätt nivå för att ge plats för en gång och en ny inlastningsplats för konsten. Museiparken ska utformas med gångar mellan gräsytor och träd. Foto: Kungahuset.se

Det utvändiga markarbetet kring Nationalmuseum pågår. När berget är frilagt kommer det att sprängas ur till rätt nivå för att ge plats för en gång och en ny inlastningsplats för konsten. Museiparken ska utformas med gångar mellan gräsytor och träd. Foto: Kungahuset.se

Renoveringen av Nationalmuseumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har pågått sedan 2013 och beräknas vara klar runt årsskiftet 2017/2018. Läs mer om renoveringen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kungen tar del av konsekvensbeskrivning för stadsbild och kulturmiljö. Foto: Kungahuset.se

Kungen tar del av konsekvensbeskrivning för stadsbild och kulturmiljö. Foto: Kungahuset.se

Vad gäller Nobel Centerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster så har Stadsbyggnadsnämnden nu tagit emot synpunkter och remissvar som de ska bearbeta. Därefter ger de direktiv om hur planarbetet ska fortsätta. Mer information om planprocessen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster