Kungaparet på Konstnärernas vänners årshögtid

Måndagen den 11 maj närvarade Kungaparet vid Konstnärernas vänners årshögtid som traditionsenligt hölls på Prins Eugens Waldemarsudde. 

Konstnärernas vänner stiftades 1937 och prins Eugen var ständig ordförande fram till sin död.

Föreningens århögtid äger alltid rum på Waldemarsudde i maj månad och inkomsterna från medlemsavgifter och konstlotterier tillfaller Stiftelsen Konstnärernas Hjälpfond där överskottet enligt stadgarna ” utdelas åt svenska manliga eller kvinnliga målare, skulptörer, grafiker eller tecknare, som på grund av ålder eller sjukdom fått sin arbetsförmåga varaktigt nedsatt och därigenom blivit i behov av ekonomiskt stöd.”

Läs mer om prins Eugens Waldemarsudde.öppnas i nytt fönster

Läs mer om Konstnärernas hjälpfond.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kungaparet tillsammans med Karin Sidén, överintendent och museichef på Prins Eugens Waldemarsudde. Foto: Yanan Li

Kungaparet tillsammans med Karin Sidén, överintendent och museichef på Prins Eugens Waldemarsudde. Foto: Yanan Li