Kronprinsessparet i Södertälje

Fredagen den 21 augusti var Kronprinsessparet i Södertälje för att tal del av stadens och Stockholms läns arbete för att tillvarata kompetens och motverka utanförskap.

Dagen inleddes hos SweToxlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som är ett nationellt forskningscentrum för toxikologiska vetenskaper och ett samarbete mellan elva svenska universitet. SweTox är beläget i Astra Zenecas tidigare lokaler.

Landshövding Chris Heister talade inledningsvis om länets utmaningar med utanförskap, integration, omställning och kompetensförsörjning.

Karina Uddén, länsstyrelsens tillväxtdirektör, presenterade rapporten Stockholm 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som visar att efterfrågan på arbetskraft i regionen förväntas öka med nära 200.000 personer fram till 2020. Det innebär bland annat att man behöver säkra en utbildningsinfrastruktur då kompetenskraven i arbetslivet ökar.

Södertäljes stadsdirektör Martin Andreae berättade om hur staden arbetar för att behålla och attrahera kompetens. När Astra Zeneca lade ner sin forskning i Södertälje bildade kommunen ett nytt bolag – Södertälje Science Parklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – tillsammans med AstraZeneca, KTH och Acturum för att skapa en ny plats för forskning och utveckling.

Åke Bergman, föreståndare för SweTox Research och Lisa Sennerby-Forrse, ordförande SweTox, talade om hur Södertälje efter Astra Zenecas nedläggning ska klara omställningen och behålla och utveckla ett svenskt kunskapskluster.

Utanförskap och integration

Besöket i Södertälje är en fortsättning av tidigare besök under året på temat migration och integration.

Kronprinsessparet har bland annat besökt Kalmaröppnas i nytt fönster och Gotlandöppnas i nytt fönster för att ta del av arbete med integration och flyktingmottagande. Kungen och Kronprinsessan var på Migrationsverket i Malmööppnas i nytt fönster och under ett besök i Bryssel var Kronprinsessan vid UNCHR:s kontoröppnas i nytt fönster och fick höra om deras arbete vad gäller flyktingsituationen i Medelhavet och Syrien.