Kronprinsessan vid seminarium om Östersjön

Tisdagen den 1 september deltar Kronprinsessan i Initiativet Hållbara Havs Östersjöseminarium på Kastellholmen i Stockholm. Årets seminarium är det femte i ordningen.

Under dagen belyses ämnen som problematiken med mikroplaster i Östersjön, jordbrukets påverkan och om kustfiskens hot och möjligheter.

En intervju med Kronprinsessan om hennes engagemang för Östersjön sänds i SVT2 kl 16.05, tisdag 1 september, samt på SVT Forumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hållbara Hav

Initiativet Hållbara Havlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samlar intressenter från forskarvärlden, näringslivet, det offentliga och miljöorganisationer som verkar för Östersjöns bästa och för en hållbar utveckling i Östersjöregionen. Hållbara Hav är ett initiativ som med ett tvärvetenskapligt synsätt och ur ett brett perspektiv belyser Östersjöns miljö och möjligheter.

Ambition är också att förmedla kunskap och hållbara alternativ. Som verktyg används en digital och en mobil miljöutställning om miljögifter i vår vardag (kemikalier, läkemedel och plast), fartyget Briggen Tre Kronor af Stockholm och konferenslokalen Kolskjulet på Kastellholmen.

Kronprinsessan är gudmor till Briggen Tre Kronor af Stockholm.