Kronprinsessan vid ICC:s årsmöte

Fredagen den 13 mars närvarade Kronprinsessan vid Svenska ICC:s (International Chamber of Commerce) årsmöte som hölls på Grand Hôtel i Stockholm.

Mötet öppnades av Fredrik Cappelen, ordförande för ICC Sverige. EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström och Marcus Wallenberg, SEB, förde sedan ett samtal kring politik och företagande på globla marknader, samt nödvändigheten av handel och öppenhet för ekonomisk återhämtning.

Näringslivets världsorganisation

ICC är näringslivets världsorganisation och representerar företag av alla storlekar och branscher. Organisationen grundades i Atlantic City år 1919 och ICC:s svenska nationalkommitté, Svenska ICClänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, 1921. Bland dess medlemmar finns praktiskt taget alla större näringslivsorganisationer och företag i Sverige.

Organisationen har som huvuduppgifter: att främja ekonomisk frihet, fri handel och fri konkurrens, att verka för harmonisering och förenkling av regler och rutiner i internationell handel, att skapa självreglering genom uppförandekoder som sätter etiska standarder och att lösa kommersiella tvister genom medling och skiljedom.

ICC har högsta konsultativa status hos FN sedan 1946 och har en dialog med andra internationella organ såsom Världshandelsorganisationen (WTO), Internationella Teleunionen (ITU) och Världstullorganisationen (WCO).