Kronprinsessan invigde Fredsmedlaren en utställning om Folke Bernadotte

Torsdagen den 17 september deltog Kronprinsessan i ett seminarium om Sveriges roll i internationell fredsmedling samt invigde Fredsmedlaren, en utställning om Folke Bernadottes gärning i Mellanöstern. Utställningen visas på Medelhavsmuseet i Stockholm.

Greve Folke Bernadotte blev FN:s första medlare då han antog uppdraget att medla mellan Israel och Palestina 1948. Han betraktas som en av de allra första initiativtagarna till internationella fredsinsatser och la grunden till två FN-organ som fortsätter att verka för fred i regionen.

Under seminariet på Medelhavsmuseet, som tog avstamp i Folke Bernadottes livsgärning, diskuterades svenska erfarenheter och framtida utsikter på området för internationell fredsmedling.

Medverkade gjorde bland andra Ann Dismorr, diplomat och tillträdande chef för UD:s MENA-enhet, Kai Eide, Norges ambassadör i Sverige, Bitte Hammargren, författare och journalist med fokus på Turkiet och Mellanöstern och Sven-Olof Petersson, diplomat och Sipris styrelseordförande.

Fredsmedlaren

Avslutningsvis invigde Kronprinsessan utställningen Fredsmedlaren, om Folke Bernadottes gärning i Mellanöstern. Utställningen ger en bild av de betydande bidrag till fred och säkerhet som Bernadotte hann uppnå under sin korta tid i Mellanöstern.

Fredsmedlaren visas från den 18 september till och med den 18 oktober  på Medelhavsmuseet.

Seminariet och utställningen arrangerades av Folke Bernadotteakademienlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Medelhavsmuseetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Greve Folke Bernadotte var vice ordförande för svenska Röda Korset och hade ansvar för utväxlingen av tyska och brittisk-amerikanska krigsfångar 1943–44 samt vitabussexpeditionen till Tyskland i februari–maj 1945. Den 20 maj 1948 utsågs Bernadotte till FN:s medlare i Palestina. Ett uppdrag som också blev hans sista då han mördades i Jerusalem den 17 september 1948. Foto ur Bernadottebibliotekets arkiv.

Greve Folke Bernadotte var vice ordförande för svenska Röda Korset och hade ansvar för utväxlingen av tyska och brittisk-amerikanska krigsfångar 1943–44 samt vitabussexpeditionen till Tyskland i februari–maj 1945. Den 20 maj 1948 utsågs Bernadotte till FN:s medlare i Palestina. Ett uppdrag som också blev hans sista då han mördades i Jerusalem den 17 september 1948. Foto ur Bernadottebibliotekets arkiv.