Kronprinsessan delade ut utmärkelsen Export Hermes

Torsdagen den 27 augusti deltog Kronprinsessan i Stockholms Handelskammares Världshandelsdag 2015 och delade ut utmärkelsen Export Hermes.

Världshandelsdagen 2015 handlade om hur Stockholm kan stärkas som finanscentrum. Dagen samlar de svenska handelskamrarna i utlandet, ledande experter, företrädare för politik och näringsliv. Alla ger sin bild av hur det svenska näringslivet och Sverige kan fortsätta att vara konkurrenskraftigt.

Under dagen talade bland andra Magnus Billing, vd Nasdaq OMX, finansmarknadsminister Per Bolund och Elisabeth Thand Ringqvist, ordförande Riskkapitalföreningen.

Årets mottagare av Export Hermes var Sectra AB som utvecklar IT-lösningar som används för medicinsk bildbehandling och säker kommunikation. Den andra vinnaren var Välinge Innovation AB som utvecklat mekaniska sammanfogningsmetoder för golvprodukter, så kallade klick-golv.

Om Export Hermes

Sedan 1981 har utmärkelsen Export Hermeslänk till annan webbplats delats ut till svenska företag som genomfört remarkabla exportsatsningar och därigenom bidragit till att sätta Sverige på kartan.

Utmärkelsen delas ut av Fonden för Exportutveckling som arbetar med att uppmuntra svensk företagsamhet till ökade exportansträngningar.