Kronprinsessan besökte Jūrmala

Måndagen den 15 juni besökte Kronprinsessan "VI Annual Forum of the European Union Strategy for the Baltic Sea" i Jūrmala, Lettland.

Besöket i Jūrmala inleddes vid "Light House Jūrmala" där Lettlands talman bjöd på lunch.

Efter lunchen deltog Kronprinsessan vid "VI Annual Forum of the European Union Strategy for the Baltic Sea". I sitt tal sade Kronprinsessan att "It is indeed time to act. We need to co-operate as individuals and as nations in order to find common solutions to common challenges."

Läs Kronprinsessans tal här

Vid forumet deltog representanter från länderna kring Östersjön för att diskutera Östersjöns framtid samt vad som kan göras för att minska miljöförstöringen i havet.

Efter forumet besökte Kronprinsessan Svenska institutets utställning "Facing the Climate". Utställningen levadegör det svenska engagemanget i klimat- och miljöfrågor där fem svenska tecknare i samarbete med internationella kollegor skildrar sin roande och oroande syn på klimatfrågan.

Därefter träffade Kronprinsessan Jūrmalas borgmästare Gatis Truksnis och andra representanter från staden för få ta del av pågående miljöprojekt.

Dagen i Lettland avslutades med ett besök hos Ragn-Sells i Kekava, sydost om Riga. Ragn-Sells är ett svenskt företag inom återvinning och miljö. De startade sin verksamhet i Lettland 2004 och har idag cirka 10 procent av den lettiska avfallsmarknaden och 2 procent av den lettiska hushållsmarknaden.