Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur

Torsdagen den 17 december hölls utdelningssammanträde i Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur.

Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur ger anslag till svensk humanistisk forskning och kulturminnesvård.

Läs mer om stiftelsen.