Konung Carl XVI Gustafs Stiftelse för vetenskaplig forskning

Torsdagen den 10 december hölls styrelsesammanträde i Konung Carl XVI Gustafs Stiftelse för vetenskaplig forskning.

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning. Sedan grundandet har totalt nästan 11 miljoner kronor delats ut, huvudsakligen till Stockholms Marina Forskningscentrum, Askölaboratoriet.

Läs mer om de kungliga stiftelserna.