Högtidliga audienser på Kungliga slottet

Tisdagen den 15 december tog Kungen emot tre nyutnämnda utländska ambassadörer på Kungliga slottet vid högtidliga audienser.

De nyutnämnda ambassadörerna är Moldaviens ambassadör Veaceslav Dobinda, Togos ambassadör Kwami Christophe Dikenou och Benins ambassadör Eusebe Agbangla.

Vid ceremonin lämnar ambassadörerna sina kreditivbrev, ett dokument från respektive statschef till Kungen, som efter överlämnandet ger dem formell rätt att verka i Sverige.

De högtidliga audienserna följer en gammal ceremoni. Ambassadören hämtas i en av Hovstallets vagnar på Utrikesdepartementet och körs till Kungliga slottet. Under cirka femton minuter för Kungen och ambassadören ett enskilt samtal.

Vid högtidliga audienser färdas den nye ambassadören från Utrikesdepartementet till Kungliga slottet med häst och vagn. Foto: Kungahuset.se

Vid högtidliga audienser färdas den nye ambassadören från Utrikesdepartementet till Kungliga slottet med häst och vagn. Foto: Kungahuset.se