Högtidliga audienser på Kungliga slottet

Torsdagen den 4 juni tog Kungen emot tre nyutnämnda utländska ambassadörer på Kungliga slottet vid högtidliga audienser.

De nyutnämnda ambassadörerna är Ukrainas ambassadör Ihor Sagach, Ghanas ambassadör Edith Hazel och Nya Zeelands ambassadör David Taylor.

Vid ceremonin lämnar ambassadörerna sina kreditivbrev, ett dokument från respektive statschef till Kungen, som efter överlämnandet ger dem formell rätt att verka i Sverige. 

De nyutnämnda ambassadörerna anländer till Kungliga slottet i Hovstallets vagnar. Foto: Kungahuset.se

De nyutnämnda ambassadörerna anländer till Kungliga slottet i Hovstallets vagnar. Foto: Kungahuset.se

De högtidliga audienserna följer en gammal ceremoni. Ambassadören hämtas i en av Hovstallets vagnar på Utrikesdepartementet och körs till Kungliga slottet. Under cirka femton minuter för Kungen och ambassadören ett enskilt samtal.