Högtidliga audienser på Kungliga slottet

Fredagen den 30 januari tog Kungen emot fyra nyutnämnda utländska ambassadörer på Kungliga slottet vid högtidliga audienser.

De nyutnämnda ambassadörerna är Palestinas ambassadör Hala Husni Fariz, Angolas ambassadör Isaias Jaime, Estlands ambassadör Merle Pajula och Irlands ambassadör Orla O'Hanrahan.

Vid ceremonin lämnar ambassadörerna sina kreditivbrev, ett dokument från respektive statschef till Kungen, som efter överlämnandet ger dem formell rätt att verka i Sverige.

Estlands ambassadör i Karl XV:s paradkupé. Foto: Kungahuset.se

Estlands ambassadör i Karl XV:s paradkupé. Foto: Kungahuset.se

De högtidliga audienserna följer en gammal ceremoni. Ambassadören hämtas i en av Hovstallets vagnar på Utrikesdepartementet och körs till Kungliga slottet. Under cirka femton minuter för Kungen och ambassadören ett enskilt samtal.

Läs mer om hur högtidliga audienser går till

— UD:s introduktörlänk till annan webbplats
— Kommendantstaben
länk till annan webbplats
— Hovstallet
länk till annan webbplats
— Musiken
länk till annan webbplats
— Ambassadörenlänk till annan webbplats

Trumslagare från Arméns musikkår på Inre borggården. Foto: Kungahuset.se

Trumslagare från Arméns musikkår på Inre borggården. Foto: Kungahuset.se