Högtidliga audienser på Kungliga slottet

Onsdagen den 23 september tog Kungen emot fyra nyutnämnda utländska ambassadörer på Kungliga slottet vid högtidliga audienser.

De nyutnämnda ambassadörerna är Storbritanniens ambassadör David Seldon Cairns, Islands ambassadör Estrid Brekkan, Sydafrikas ambassadör Faith Doreen Radebe och Bosnien Herzegovinas ambassadör Vesna Cuzic.

Sydafrikas ambassadör Faith Doreen Radebe eskorteras av UD:s introduktör uppför trappan från Östra valvet till audiensen med Kungen. Foto: Kungahuset.se

Sydafrikas ambassadör Faith Doreen Radebe eskorteras av UD:s introduktör uppför trappan från Östra valvet till audiensen med Kungen. Foto: Kungahuset.se

Vid ceremonin lämnar ambassadörerna sina kreditivbrev, ett dokument från respektive statschef till Kungen, som efter överlämnandet ger dem formell rätt att verka i Sverige. 

Vid högtidliga audienser färdas ambassadörerna med häst och vagn från H.M. Konungens Hovstall till Kungliga slottet

Vid högtidliga audienser färdas ambassadörerna med häst och vagn från H.M. Konungens Hovstall till Kungliga slottet. Foto: Kungahuset.se

De högtidliga audienserna följer en gammal ceremoni. Ambassadören hämtas i en av Hovstallets vagnar på Utrikesdepartementet och körs till Kungliga slottet. Under cirka femton minuter för Kungen och ambassadören ett enskilt samtal.

Läs mer om hur högtidliga audienser går till

— UD:s introduktör
— Kommendantstaben— Hovstallet— Musiken— Ambassadören