Högtidliga audienser på Kungliga slottet

Torsdagen den 5 februari tog Kungen emot tre nyutnämnda utländska ambassadörer på Kungliga slottet vid högtidliga audienser.

De nyutnämnda ambassadörerna är Polens ambassadör Wieslaw Tarka, Kambodjas ambassadör Meas Kim Heng, och Djiboutis ambassadör Omar Abdi Said.

Vid ceremonin lämnar ambassadörerna sina kreditivbrev, ett dokument från respektive statschef till Kungen, som efter överlämnandet ger dem formell rätt att verka i Sverige.

Polens ambassadör i Karl XV:s paradkupé. Foto: Kungahuset.se

Polens ambassadör i Karl XV:s paradkupé. Foto: Kungahuset.se

Ambassadör Wieslaw Tarka anländer till Kungliga slottet genom Östra valvet. Foto: Kungahuset.se

Ambassadör Wieslaw Tarka anländer till Kungliga slottet genom Östra valvet. Foto: Kungahuset.se

Kambodjas ambassadör Meas Kim Heng färdas uppför Slottsbacken vid dagens högtidliga audiens. Foto: Kungahuset.se

Kambodjas ambassadör Meas Kim Heng färdas uppför Slottsbacken vid dagens högtidliga audiens. Foto: Kungahuset.se

De högtidliga audienserna följer en gammal ceremoni. Ambassadören hämtas i en av Hovstallets vagnar på Utrikesdepartementet och körs till Kungliga slottet. Under cirka femton minuter för Kungen och ambassadören ett enskilt samtal.

Läs mer om hur högtidliga audienser går till

— UD:s introduktörlänk till annan webbplats
— Kommendantstaben
länk till annan webbplats
— Hovstallet
länk till annan webbplats
— Musiken
länk till annan webbplats
— Ambassadörenlänk till annan webbplats

H.M. Konungens Hovstall ansvarar för transporterna vid högtidliga audienser. Foto: Kungahuset.se

H.M. Konungens Hovstall ansvarar för transporterna vid högtidliga audienser. Foto: Kungahuset.se