Högtidliga audienser på Kungliga slottet

Torsdagen den 3 september tog Kungen emot fyra nyutnämnda utländska ambassadörer på Kungliga slottet vid högtidliga audienser

De nyutnämnda ambassadörerna är Sri Lankas ambassadör Renuka Damayanthie Rajapakse, Rwandas ambassadör Christine Nkulikiyinka, Nederländernas ambassadör Goverdina Christina Coppoolse samt Danmarks ambassadör Ove Ullerup.

Sri Lankas ambassadör Renuka Damayanthie Rajapakse med följe och UD:s introduktör Birgitta Holst Alani. Foto: Kungahuset.se

Sri Lankas ambassadör Renuka Damayanthie Rajapakse med följe och UD:s introduktör Birgitta Holst Alani. Foto: Kungahuset.se

Vid ceremonin lämnar ambassadörerna sina kreditivbrev, ett dokument från respektive statschef till Kungen, som efter överlämnandet ger dem formell rätt att verka i Sverige. 

De högtidliga audienserna följer en gammal ceremoni. Ambassadören hämtas i en av Hovstallets vagnar på Utrikesdepartementet och körs till Kungliga slottet. Under cirka femton minuter för Kungen och ambassadören ett enskilt samtal.

Nederländernas ambassadör Goverdina Christina Coppoolse i Karl XV:s paradkupé. Foto: Kungahuset.se

Nederländernas ambassadör Goverdina Christina Coppoolse i Karl XV:s paradkupé. Foto: Kungahuset.se

Hovstallets ekipage på väg till Kungliga slottet. Foto: Kungahuset.se

Hovstallets ekipage på väg till Kungliga slottet. Foto: Kungahuset.se