Högtidliga audienser på Kungliga slottet

Tisdagen den 21 april tog Kungen emot fyra nyutnämnda utländska ambassadörer på Kungliga slottet vid högtidliga audienser.

De nyutnämnda ambassadörerna är Förenade Arabemiratens ambassadör Sultan Rashed Sultan AlKaitoob, El Salvadors ambassadör Anita Escher Echeverria, Colombias ambassadör Sonia Durån Smela och Bahrains ambassadör Alice Thomas Samaan.

Förenade Arabemiratens ambassadör Sultan Rashed Sultan AlKaitoob anländer till Kungliga slottet. Foto: Kungahuset.se

Vid ceremonin lämnar ambassadörerna sina kreditivbrev, ett dokument från respektive statschef till Kungen, som efter överlämnandet ger dem formell rätt att verka i Sverige. 

De högtidliga audienserna följer en gammal ceremoni. Ambassadören hämtas i en av Hovstallets vagnar på Utrikesdepartementet och körs till Kungliga slottet. Under cirka femton minuter för Kungen och ambassadören ett enskilt samtal.

Av tradition hämtas de nyutnämnda ambassadörerna i Hovstallets vagnar. Foto: Kungahuset.se

Av tradition hämtas de nyutnämnda ambassadörerna i Hovstallets vagnar. Foto: Kungahuset.se