Hedvig Eleonora – den svenska barockens drottning

Den 24 november 2015 är det 300 år sedan drottning Hedvig Eleonora gick ur tiden. Det uppmärksammans med tre utställningar, en bok och flera konserter och program under 2015. 

Hedvig Eleonora kom att bli en av de mest inflytelserika personerna i Sverige under sina nästan 60 år som drottning och änkedrottning. Tack vare sina ekonomiska tillgångar hade hon resurser att förverkliga sina politiska och dynastiska ambitioner.

All information kring jubileumsåret finns samlad under temasidan www.kungahuset.se/hedvigeleonora som uppdateras löpande under året.