Drottningen och Prinsessan Madeleine i möte med World Childhood Foundation

Torsdagen den 26 mars deltog Drottningen och Prinsessan Madeleine i ett möte med World Childhood Foundation International Council på Drottningholms slott.

Samverkansmöten inom World Childhood Foundations International Council hålls några gånger per år. Representanter från Childhoods fyra systerstiftelser, belägna i Sverige, Brasilien, USA och Tyskland, utbyter då erfarenheter och diskuterar frågor som är gemensamma.

World Childhood Foundation

Drottningen är World Childhood Foundations grundare och hedersordförande. Childhoods arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter och är religiöst och politiskt oberoende. Childhood har kontor i Sverige, Brasilien, Tyskland och USA och ger stöd till ungefär 100 projekt i 16 länder.

Läs mer om World Childhood Foundations arbete.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster