Drottningen och Kronprinsessan vid global konferens om demens

Måndagen den 18 maj deltog Drottningen och Kronprinsessan i den internationella konferensen Dementia Forum X i Nacka. Företagsledare, forskare och politiker hade samlats för att diskutera de utmaningar som måste hanteras när allt fler människor drabbas av demenssjukdomar.

Dementia Forum X är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Svenskt Demenscentrum och forskningsrådet Forte. Det är första gången konferensen arrangeras och det sker i samband med stiftelsen Silviahemmets 20-årsjubileum.

Äldreminister Åsa Regnér öppningstalade och Drottningen var konferensens huvudtalare.

Drottningen talade bland annat om utmaningen med en växande äldre befolkning och hur den kräver nya idéer och lösningar i vården av demenssjuka och om hur Stiftelsen Silviahemmet under sina tjugo år har kommit att bli ett kompetenscentrum inom demensvården.

Läs Drottningens tal i sin helhet (på engelska).

Under kvällen genomfördes en examensceremoni på Drottningholms slottsteater för de första Silvialäkarna, läkare med en magisterutbildning i demensvård från Karolinska Institutet.

Stiftelsen Silviahemmet Länk till annan webbplats.

Stiftelsen Silviahemmet Länk till annan webbplats. grundades på initiativ av Drottningen 1996. Silviasyster- och Silviasjuksköterskeutbildning och utbildningscertifieringar av hela enheter paras med breddutbildningar i praktisk demensvård för olika personalkategorier inom vården. Silviahemmets strävar efter att aktivt delta i utvecklingen av god vård och omsorg av personer med demenssjukdom och deras anhöriga.