Drottningen diplomerade de första Silvialäkarna

Måndagen den 18 maj delade Drottningen ut diplom till de första Silvialäkarna under en examensceremoni som hölls på Drottningholms slottsteater.

Sedan 1996 har Stiftelsen Silviahemmet vidareutbildat undersköterskor och sjuksköterskor i demensvård, hittills 550 Silviasystrar och 170 Silviasjuksköterskor.

Nu har de första Silvialäkarna tagit sin examen efter att ha genomgått en magisterutbildning i demensvård för läkare. Den tvååriga utbildningen sker i samarbete mellan Silviahemmet och Karolinska Institutet. Silvialäkarna har genomfört sina studier parallellt med sitt kliniska arbete.

Drottningen tillsammans med, från vänster: Wilhelmina Hoffmann, verksamhetschef för Silviahemmet, Anders Hamsten, rektor Karolinska Institutet, äldreminister Åsa Regnér, Lars-Olof Wahlund, Karolinska Institutet, Madelene Johanzon, Silvialäkare, Claes Dinkelspiel, styrelsemedlem i Stiftelsen Silviahemmet, Thulfigar Nasir, Silvialäkare, Marie Kjellmark, Silvialäkare, Dag Salaj, Silvialäkare, Moa Wibom, Silvialäkare, Kerstin Lundgren, Silvialäkare, samt Jan Marcusson, Universitetssjukhuset i Linköping. Foto: Yanan Li/Silviahemmet

Drottningen tillsammans med, från vänster: Wilhelmina Hoffmann, verksamhetschef för Silviahemmet, Anders Hamsten, rektor Karolinska Institutet, äldreminister Åsa Regnér, Lars-Olof Wahlund, Karolinska Institutet, Madelene Johanzon, Silvialäkare, Claes Dinkelspiel, styrelsemedlem i Stiftelsen Silviahemmet, Thulfigar Nasir, Silvialäkare, Marie Kjellmark, Silvialäkare, Dag Salaj, Silvialäkare, Moa Wibom, Silvialäkare, Kerstin Lundgren, Silvialäkare, samt Jan Marcusson, Universitetssjukhuset i Linköping. Foto: Yanan Li/Silviahemmet

Stiftelsen Silviahemmet Länk till annan webbplats.

Stiftelsen Silviahemmet Länk till annan webbplats. grundades på initiativ av Drottningen 1996. Silviasyster- och Silviasjuksköterskeutbildning och utbildningscertifieringar av hela enheter paras med breddutbildningar i praktisk demensvård för olika personalkategorier inom vården. Silviahemmets strävar efter att aktivt delta i utvecklingen av god vård och omsorg av personer med demenssjukdom och deras anhöriga. 

Under examensceremonin framförde mezzosopranen Charlotte Hellekant och Drottningholmsteaterns orkester musik ur den kommande föreställningen ”Esprit! Hedvig Eleonora - den svenska barockens drottning”. Foto: Yanan Li/Silviahemmet

Under examensceremonin framförde mezzosopranen Charlotte Hellekant och Drottningholmsteaterns orkester musik ur den kommande föreställningen ”Esprit! Hedvig Eleonora - den svenska barockens drottning”. Foto: Yanan Li/Silviahemmet