Drottningen diplomerade avdelning 76

Måndagen den 11 maj besökte Drottningen Danderyds sjukhus för att dela ut diplom i samband med demenscertifieringen av personalen på avdelning 76. Hela avdelningen har deltagit i Silviahemmets specialutbildning.

Avdelning 76 på Danderyds sjukhus tar hand om patienter som behöver akut medicinsk vård. För att bättre kunna ta hand om patienter med demens och demensliknande tillstånd har man satsat på en omfattande utbildning för personalen.

Danderyds sjukhus är det första akutsjukhuset i Sverige som specialutbildat och certifierat en hel avdelning inom detta område.

Silviahemmets certifiering

Silviahemmet erbjuder en utbildningscertifieringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster av demensenheter. Det innebär att all personal på enheten, vårdpersonal, städ, vaktmästare, chefer m.fl. blir utbildade i demensvård för att, oavsett sjukdomsgrad, kunna ge högsta möjliga livskvalitet för demenssjuka och deras anhöriga.

Stiftelsen Silviahemmetlänk till annan webbplats

Stiftelsen Silviahemmetlänk till annan webbplats grundades på initiativ av Drottningen 1996. Silviasyster- och Silviasjuksköterskeutbildning och utbildningscertifieringar av hela enheter paras med breddutbildningar i praktisk demensvård för olika personalkategorier inom vården. Silviahemmets strävar efter att aktivt delta i utvecklingen av god vård och omsorg av personer med demenssjukdom och deras anhöriga.