Drottningen delade ut stipendier

Onsdagen den 28 januari delade Drottningen ut stipendier ur Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond vid en ceremoni på Kungliga slottet.

Drottning Silvias Jubileumsfond ger bidrag till forskning om barn och funktionshinder. Stiftelsen delar årligen ut stipendier till studerande vid forskarutbildningar inom universitet och högskolor i landet.

Årets stipendiater är:

Elin Thorlacius, doktorand vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Göteborgs Universitet, för projektet ”The prophylactic effect of Levosimendan in reducting acute kidney injury postoperatively in pediatric patients undergoing corrective heart surgery”.

Ylva Fredriksson Kaul, doktorand vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala Universitet, för projektet ”Neurologisk utveckling och beteende hos mycket prematurfödda förskolebarn i relation till tidig okulomotorisk kapacitet”.

Carin Dahlberg, doktorand vid Institutionen för medicin, Karolinska Institutet, Solna, för projektet ”Revealing the Mechanism for Antibody-Mediated Immunodeficiency in Wiscott-Aldrich Syndrome”.

Pernilla Garmy, doktorand vid medicinska fakulteten, Lunds Universitet, för projektet ”Att förebygga psykisk ohälsa hos ungdomar med hjälp av systematiska skolbaserade insatser – en utvärderingsstudie i skolmiljö”.

Git Lidman, doktorand vid Institutionen för neurovetenskap, Göteborgs Universitet, för projektet ”Långtidseffekter av tidig behandling med botulinumtoxin och arbetsterapi hos barn med unilateral spastisk CP”.

Pernilla Hugoson, doktorand i musikterapi vid Jyväskylä University, Finland, för projektet ”Singing kangaroo – kan prematurt födda barns språkutveckling förbättras med tidig musikterapeutisk intervention?”

Läs mer om Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond.