Drottningen besökte De Gamlas Dag

Onsdagen den 26 augusti besökte Drottningen De Gamlas Dag i Ekebyhovs slottspark på Ekerö utanför Stockholm.

Dagen i Ekebyhov slottspark inleddes med ett tal av Ylva Engström, aktivitetssamordnare i Ekerö kommun. Därefter spelade Götheborgs matrosorkester och Adam Reuterskiöld, kommunstyrelsens ordförande, hälsade alla välkomna.

Under kaffepausen hälsade Drottningen på flera av de som kommit till dagen på Ekebyhov.

Ann-Louise Hansson och Bruno Glenmark framträdde och kommundirektör Lars Hortlund höll tal. Dagen avslutades med att alla stämde upp i Sveriges nationalsång Du gamla du fria.

De Gamlas Dag

I år firades De Gamlas Dag på Ekerö för sjuttonde gången. Initiativet till dagen togs av Drottningen och de första åren ägde firandet rum i Drottningholmsparken. Sedan år 2000 är det Ekerö kommun som står för arrangemanget.