Drottningen besökte August Jansgården

Torsdagen den 29 januari besökte Drottningen August Jansgårdens demensboende i Hallstavik.

Drottningen var inbjuden till August Jansgården för att ta del av det målmedvetna arbete som kommun- och landstingsägda TioHundras vård- och omsorgsboenden bedriver inom demensområdet.

Vid August Jansgården välkomnades Drottningen av Peter Graf, vd för TioHundra, Jan Olov Sundström, styrelseordförande TioHundra AB, Raisa Lidén, chef för August Jansgården, och Jan Blomqvist, chef för TioHundras vård- och omsorgsboenden.

Besöket inleddes med en presentation av verksamheten och därefter fick Drottningen tillfälle att hälsa på boende och personal under en rundvandring.

Besöket avslutades med en lunch, tillagad och serverad av medarbetare i August Jansgårdens eget kök.

Drottningen tillsammans med medarbetare vid August Jansgården. Flera av dem har vidareutbildats på demensområdet genom utbildning till Silviasyster och Silviasjuksköterska vid Stiftelsen Silviahemmet. Stiftelsen grundades på initiativ av Drottningen 1996. Foto: Per Grundberg/TioHundra

Drottningen tillsammans med medarbetare vid August Jansgården. Flera av dem har vidareutbildats på demensområdet genom utbildning till Silviasyster och Silviasjuksköterska vid Stiftelsen Silviahemmet. Stiftelsen grundades på initiativ av Drottningen 1996. Foto: Per Grundberg/TioHundra