Utrikesnämnd på Kungliga slottet

Motiv: Utrikesnämnden samlad på Kungliga slottet 27 oktober 2014. Foto: Kungahuset.se

Motiv: Kungen hälsar på riksdagens talman Urban Ahlin strax innan utrikesnämndens sammanträde. Foto: Kungahuset.se

Motiv: Kronprinsessan och Kungen hälsar på utrikesnämndens ledamöter. Foto: Kungahuset.se

Måndagen den 27 oktober hölls en utrikesnämnd på Kungliga slottet.

Utrikesnämnden är ett samrådsorgan mellan riksdagen och regeringen där Kungen sitter ordförande. Nämnden består av talmannen och nio andra ledamöter från riksdagen samt nio suppleanter.

Utrikesnämnden sammanträder på kallelse av regeringen. I grundlagen står det att ”Regeringen ska fortlöpande hålla Utrikesnämnden underrättad om de utrikespolitiska förhållanden som kan få betydelse för riket och överlägga med nämnden om dessa så ofta som det behövs.”

Även Kronprinsessan är med på utrikesnämnden.

Statsminister Stefan Löfven och utrikesminister Margot Wallström anländer till utrikesnämndens sammanträde på Kungliga slottet. Foto: Kungahuset.se

Utrikesnämnden i grundlagen

11 § Regeringen ska fortlöpande hålla Utrikesnämnden underrättad om de utrikespolitiska förhållanden som kan få betydelse för riket och överlägga med nämnden om dessa så ofta som det behövs. I alla utrikesärenden av större vikt ska regeringen före avgörandet överlägga med nämnden, om det kan ske. 

12 § Utrikesnämnden består av talmannen samt nio andra ledamöter, som riksdagen väljer inom sig. Närmare bestämmelser om Utrikesnämndens sammansättning meddelas i riksdagsordningen.

Utrikesnämnden sammanträder på kallelse av regeringen. Regeringen är skyldig att sammankalla nämnden om minst fyra av nämndens ledamöter begär överläggning i en viss fråga. Ordförande vid sammanträde med nämnden är statschefen eller, om han eller hon har förhinder, statsministern.

Ledamot av Utrikesnämnden och den som i övrigt är knuten till nämnden ska visa varsamhet i fråga om meddelanden till andra om vad han eller hon har fått kännedom om i denna egenskap. Ordföranden kan besluta om ovillkorlig tystnadsplikt.